Første øving over nyttår blir onsdag 02.januar. Oppstart nytt prosjekt!

Lørdag 19.januar kl.11.00   Seminar med Øvre Vang Sangkor (Vang på Hedmarken)

VinterferienDet blir vanlig øving i Storsalen  onsdag 20.feb. kl.18.30. Både Guri og Espen kommer.

Onsdag 10.april kl.18.30 – Øving i Storsalen etterfulgt av Årsmøte.

Avvik: 13.mars og 17.april flyttes øvingen til MEIERIET