Første øving over nyttår blir onsdag 02.januar. Oppstart nytt prosjekt!

Onsdag 09.januar kl.18.30 Øving i Storsalen
Onsdag 16.januar kl.18.30 Øving i Storsalen

Lørdag 19.januar kl.11.00   Seminar med Øvre Vang Sangkor (Vang på Hedmarken)

Onsdag 23.januar kl.18.30 Øving i Storsalen
Onsdag 30.januar kl.18.30 Øving i Storsale

Onsdag 30.januar kl.18.30 Øving i Storsalen

VinterferienDet blir vanlig øving i Storsalen  onsdag 20.feb. kl.18.30. Både Guri og Espen kommer.

Onsdag 27.februar kl.18.30 Øving i Storsalen
Onsdag 06.mars kl.18.30 Øving i Storsalen

Avvik: 13.mars og 17.april flyttes øvingen til MEIERIET