Høstkonsert 12. og 13.oktober 2019 m/ Øvre Vang Sangkor

Her er et foreløpig program:

Akk, mon min vei til Kanaan           (Arr. Leland B. Sateren)
Jeg ser dig, o Guds lam                     (Arr. Leland B. Sateren)
I’ll make music                       Karl Jenkins   ( Youtube link: Make music)
Adiemus                                  Karl Jenkins   (Youtube link:   Adiemus)
Totus Tuus                              Gorecki            (Youtube link:   Totus)
Fred                                          John Rutter
Misa Criolla                            Ramirez  (Youtube link:  Misa Criolla)
Engelsk oversettelse: Engelsk tekst

(The Prayer                             Fra Camelot)