Dette skjedde i  2019:

 • Første øving etter nyttår: 02 januar 2019 på Samfunnshuset
 • Kick-off på vårt nye prosjekt med Øvre Vang sanglag: 19.januar på Hamar
 • Korets årsfest 25.januar
 • Prosjektseminar på Laholmen Hotell, Strømstad: 29. -31. Mars
 •  Stemmebruksseminarer med Mona Julsrud i sept.
 • Høstseminar med ØVS på Asak skole: 15.september kl.10.30
 • Generalprøve i Lillestrøm kirke: 12.oktober kl.11.00
 • Høstkonsert i Lillestrøm kirke: 12.oktober kl.16.00
 • Høstkonsert i Vang kirke: 13.oktober kl.18.00
 • Adventskosert i Skedsmo kirke 01.desember kl.19.00
 • Julekonsert i Manglerud kirke 04.desember kl.20.00
 • Synge julen inn Skedsmo kirke 15.desember kl.18.00