Styret

Styret består av:

President/leder: Sølvi Bakker
epost: solvi.bakker@gmail.com

Sekretær: Glyn Rosenlund
epost: glynros@gmail.com

Kasserer: Beate Ramstad
epost: 17beateramstad07@gmail.com

Styremedlemmer: Kjersti Gamre, Hilde Schwensen, Heidi Sagstuen