Styret

Styret består av:

Leder: Liv Stien Ulvmoen
Sekretær: Sigmund Karlsen
Kasserer: Beate Ramstad
Styremedlemmer: Kjersti Gamre, Ellen-Beate Paulshus, Wenche Breivik

e-post: styret@raumklang.no